Cẩm nang luyện thi topik tập 2

Tác giả: Tình trạng: còn hàng SKU:

Liên hệ

Chứng chỉ TOPIK – chứng nhận Năng lực tiếng Hàn không chỉ là điều kiện cần thiết để nhập học Đại học, Cao học tại Hàn Quốc mà còn là điều kiện để giúp các anh chị em lao động chuyển Visa E7 và quan trọng hơn, chứng chỉ này còn là chìa khóa giúp chúng ta có được những cơ hội việc làm tốt nhất ở các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức… tại cả Hàn Quốc và Việt Nam.

ĐẶT TRƯỚC SÁCH NÀY Liên hệ trực tiếp để đặt trước sản phẩm

MUA NGAY BÂY GIỜ Giao tận nơi hoặc nhận sách tại siêu thị

THÔNG TIN SÁCH:
KÍCH THƯỚC

19 x 26 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NHÀ XUẤT BẢN

NXB Hồng Đức

SỐ TRANG

280

TÁC GIẢ

Châu Thùy Trang

GIỚI THIỆU SÁCH:

Trước đây tài liệu ôn thi TOPIK chưa phong phú và đặc biệt có rất ít tài liệu ôn tập bằng tiếng Việt nên chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng giờ đây, với bộ tài liệu ôn thi TOPIK có giải thích rất chi tiết và dễ hiểu bằng tiếng Việt do cô CHÂU THÙY TRANG biên soạn dành riêng cho cộng động người Việt sẽ giúp bạn giải quyết mọi khó khăn và đạt kết quả cao trong kỳ thi TOPIK.

Bộ ‘Cẩm nang luyện thi TOPIK” được MCBooks mua bản quyền và phát hành độc quyền tại Việt Nam – là giáo trình dành cho những bạn đang chuẩn bị dự thi TOPIK nhưng chưa nắm chắc được hình thức thi cũng chưa biết gì về các thức để làm các dạng đề thi, hỗ trợ cho các bạn nắm vững được những kiến thức liên quan đến kỳ thi năng lực tiếng Hàn.

Những ưu điểm nổi trội của cuốn “Cẩm nang luyện thi TOPIK tập 2 읽기”:
– 90 cấu trúc ngữ pháp Trung cấp – Cao cấp cần biết và thường gặp trong Topik 2 .
– Giải đề thi + Hướng dẫn mẹo làm bài thi để tiết kiệm thời gian thi.
– Sách được phân tích và giải thích từ vựng và ngữ pháp một cách chi tiết .

☆ Tặng kèm sổ từ vựng

Bạn đọc có thể tham khảo mục lục cuốn “Cẩm nang luyện thi TOPIK tập 2 읽기”  tại đây nhé:

MỤC LỤC:


. Ngữ pháp thường gặp trong Topik II
1 -든지………………………………………………………………………………14
2 V/A + -거나………………………………………………………………………15
3 V + -고 나서………………………………………………………………………16
4 V + -다 보면………………………………………………………………………17
5 V + – 다 보니(까)… ………………………………………………………………19
6 V + -다가는… ……………………………………………………………………20
7 -더니, -았/었더니… ……………………………………………………………23
8 V/A -더라고(요)… ………………………………………………………………24
9 -던데………………………………………………………………………………25
10 V/A -던 ……………………………………………………………………………27
11 V/A + -았/었던……………………………………………………………………29
12 V/A + -(으)ㄴ/는 이상……………………………………………………………31
13 V -(으)려면… ……………………………………………………………………32
14 V/A + -(으)니까,N +-(이)니까………………………………………………33
15 V + -ㄹ/을 만하다…………………………………………………………………34
16 N (chỉ người, động vật) 에게/한테………………………………………………35
17 N (chỉ người, động vật) 에게서/ 한테서…………………………………………36
18 N + -치고(는)… …………………………………………………………………37
19 V + -(으)ㄹ 뻔하다… ……………………………………………………………38
20 V + -(으)ㄴ 지 (시간) 되다… ……………………………………………………39
21 V + -(으)ㄴ/는 김에………………………………………………………………40
22 N -(에) 못지않게…………………………………………………………………41
23 V + -는 동안, N + 동안……………………………………………………………42
24 V + -기만 하면……………………………………………………………………43
25 -(으)ㄴ/는/-(으)ㄹ셈이다……………………………………………………45
26 V/A -았/었더라면… ……………………………………………………………46
27 V/A + -거든요……………………………………………………………………48
28 V/A + -거든,N -(이)거든… …………………………………………………50
29 V + -느라고… ……………………………………………………………………51
30 V + -ㄴ/는다는 핑계로, A + -다는핑계로… …………………………………52
31 N1 -을/를 N2 -으로 삼다………………………………………………………53
32 V/A + -다니………………………………………………………………………55
33 -ㄴ/는다니요?……………………………………………………………………56
34 V + -ㄴ/는다니……………………………………………………………………57
35 V + -기위해/위해서/위하여,N+ -을/를위해/위해서… ………………58
36 V + -다시피… ……………………………………………………………………61
37 V -아/어 대다… …………………………………………………………………62
38 A + -ㄴ/은 편이다, V + -ㄴ/는 편이다………………………………………63
목 차
39 V + -(으)ㄹ락 말락 하다…………………………………………………………65
40 V + (으) ㄴ 채(로)… ………………………………………………………………66
41 V + -ㄹ/을 래야V + -ㄹ/을 수(가) 없다………………………………………67
42 V + 는 둥 마는 둥(하고)……………………………………………………………68
43 간접화법……………………………………………………………………………69
44 -는/ㄴ다고 해도… ………………………………………………………………73
45 V/A + -고말고요…………………………………………………………………74
46 V + -고 말다………………………………………………………………………75
47 V + -고 말겠다……………………………………………………………………77
48 V + -아/어 버리다…………………………………………………………………79
49 V + -느니(차라리)…………………………………………………………………80
50 V/A + -았/ 었으면 하다/싶다……………………………………………………81
51 V -아/어 있다… …………………………………………………………………82
52 V/A + -기는(요)… ………………………………………………………………84
53 V/A + -(으)ㅁ에도 불구하고… …………………………………………………86
54 V + -기 십상이다…………………………………………………………………87
55 피동사………………………………………………………………………………97
56 사동사………………………………………………………………………………103
57 V + 는 통에…………………………………………………………………………104
58 V + -는 법이다……………………………………………………………………106
59 V + -(으)ㄹ 법하다… ……………………………………………………………107
60 N + 덕분에,V +-(으)ㄴ/는덕분에……………………………………………108
61 V/A + (으)면 몰라도………………………………………………………………109
62 V/A + 아/어서 그런지,N+ -(이)라서그런지…………………………………110
63 -(으)ㄹ망정… ……………………………………………………………………111
64 -답시고……………………………………………………………………………112
65 V/A + -(으)ㄹ까 봐(서)… ………………………………………………………113
66 N + -만하다… ……………………………………………………………………114
67 N + -을/를 막론하고… …………………………………………………………115
68 V + (으)ㄹ 지경이다… ……………………………………………………………116
69 V/A + -(으)므로,N +-(이)므로………………………………………………117
70 V/A -도록…………………………………………………………………………118
71 N + -을/를 통해서/통하여………………………………………………………119
72 N + -에 달려 있다…………………………………………………………………120
73 -는 한이 있더라도………………………………………………………………121
74 + -(으)ㄴ/는데다가………………………………………………………………122
75 V/A + -아/어야……………………………………………………………………123
76 V + -는대신에,A +-(으)ㄴ대신에,N +대신에 … ……………………124
77 V -(으)ㄹ 걸(그랬다)… …………………………………………………………125
78 -(으)ㄴ/는다면……………………………………………………………………126
79 V + -ㄹ/을 뿐만 아니라,N +뿐만아니라… …………………………………127
80 N -은/는 물론(이고) N도… ……………………………………………………128
81 N(이)라고 해서 … V/A (으)ㄴ/는 것은 아니다…………………………………
V + -ㄴ/는다고 해서… V/A -(으)ㄴ/는 것은 아니다
82 V + -자니… ………………………………………………………………………
83 -(으) 나 마나………………………………………………………………………
84 -(으)ㄴ/는 척하다…………………………………………………………………
85 -(으)로… …………………………………………………………………………
86 -기는요……………………………………………………………………………
87 V + -기로 하다……………………………………………………………………
88 -(으

Đánh giá sản phẩm

5
0901 701 202 (8AM-17PM)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: