Giỏ hàng

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn- Kinh Doanh hiệu quả

Thương hiệu: NXB Hồng Đức
| |
150,000₫

Tổ Chức Công Việc Làm Ăn - Nguyễn Hiến Lê là một quyển sách chứa đựng nhiều kiến thức bổ ích trong kinh doanh, chỉ ra những sai lầm trong cách làm việc và tổ chức một doanh nghiệp.

Hotline hỗ trợ 24/7: 1900252589
|
Số lượng

Cuốn sách Tổ chức công việc làm ăn sẽ giúp những nhà kinh doanh sửa đổi cách thức làm việc của mình mà tăng năng suất lên gấp hai, gấp ba lần, ngay đối với những người không kinh doanh như công chức, nó cũng không phải là vô dụng vì nó tập cho ta tinh thần biết suy nghĩ, phân tích, tổ chức, cải thiện; mà chính tinh thần đó mới là quan trọng nhất trong bất kì phạm vi hoạt động nào, chứ chẳng phải chỉ riêng trong các xí nghiệp. Đây chính là kiến thức quý báu giúp từng người, không chỉ là cho những chủ doanh nghiệp, hay những người đang có sự nghiệp kinh doanh phát triển mà còn cho cả những nhân viên có tham vọng hơn trong công việc. 

Sách Tổ chức công việc làm ăn gồm 10 chương:

Chương 1: Hai học thuyết Fayol và Taylor.
Chương 2: Tổ chức một xí nghiệp.
Chương 3: Bạn hãy tổ chức bạn trước đã.
Chương 4: Công việc quản lí.
Chương 5: Công việc tài chánh.
Chương 6: Công việc kế toán.
Chương 7: Công việc kĩ thuật.
Chương 8: Công việc thương mại.
Chương 9: Công việc an ninh và xã hội.
Chương 10: Tổ chức lại một xí nghiệp.

Quyển Tổ chức công việc làm ăn là quyển sách chi tiết và rõ ràng nhất những công việc cần làm để kinh doanh thu năng suất nhất và tránh được những sai lầm tai hại. 

 
(copy vào thẻ body)